Bele Cleaning System, är en av de ledande

leverantörerna av produkter till

städredskapsmarknaden i Sverige.

Vi erbjuder ett komplett städredskapssortiment för den professionella städmarknaden
och vi levererar produkter till återförsäljare, kommuner och landsting.

Ny produktkatalog ute!

ISO-certifierade enligt

9001- Kvalitet och 14001- Miljö

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem bygger på standarderna SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.