Miljö & Hållbarhet

LMS Bele AB- Certifierad enligt ISO 9001- kvalitet och 14001- miljö
Vårt kvalitets- och miljöledningssystem bygger på standarderna SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.
De främsta orsakerna till att vi valt att införa och certifiera ett ledningssystem för kvalitet och miljö är att vi vill säkerställa god lönsamhet och stabilitet samt förebygga risker och minska kvalitetsbristkostnader. Vi vill också säkerställa att vi bidrar optimalt till att minska miljöpåverkan hos våra kunder.

Vi har på vårt företag utsett en samordnare för kvalitet och miljö. KM-samordnaren har bland annat ansvar för att dokumentationen av vårt ledningssystem är aktuell, att se till att våra kunders krav främjas i hela organisationen och att vara ledningens representant i kvalitets- och miljöfrågor.

Klicka på respektive certifikat för att öppna dem som PDF.